Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

1300 liralık asgari ücretin 70 lirası devlete gidecek

2016 itibariyle 1300 liraya ç?kaca?? aç?klanan asgari ücrete, 2016’n?n a?ustos ay?ndan sonra fazladan 70 lira vergi yükü gelecek ve ücret net 1230 liraya dü?ecek.

vergi

Gazete HaberTürk’ten Ahmet K?vanç’?n haberine göre hükümetin 2016 y?l? ba??ndan itibaren net 1300 liraya ç?karma sözü verdi?i asgari ücret, vergi dilimi yüzünden sadece dokuz ay uygulanabilecek.

Asgari ücretin, net 1300 TL olaca?? haberiyle sevinen asgari ücretliler 2015 y?l? ekim ay?nda girdikleri yüzde 20’lik vergi dilimine, 2016 a?ustos ay?nda tabi olacak. Mevzuatta bir de?i?iklik yap?lmad??? takdirde, asgari ücretlilere gelecek y?l yap?lacak 3 bin 600 lira ilave art???n 448 liras? vergi olarak devlete gidecek; böylece net 1300 lira olmas? beklenen asgari ücret vergi dilimi nedeniyle ekim ay?ndan itibaren 1230 liraya dü?ecek.
Devletin kasas?na 1 milyar 151 milyon lira

Asgari ücretliden kesilecek 70 liral?k ilave vergi sayesinde devletin kasas?na 1 milyar 151 milyon lira girecek.

Maliye Bakanl??? 2016 y?l? gelir vergisi tarifelerinde art?? oran?n? dü?ük tuttu. Tarife dilimlerinin dü?ük art?r?lmas?, verginin daha yüksek al?naca?? anlam?na geliyor. Yüzde 15 oran?nda vergi uygulanan kazançlar yüzde 5 oran?nda art?r?larak 12 bin liradan 12 bin 600 liraya; yüzde 20 vergi uygulanan ikinci dilim ise yüzde 3.4 oran?nda art?r?larak 29 binden 30 bin liraya ç?kart?ld?.

2015 y?l?nda asgari ücretlilerden eylül ay?na kadar yüzde 15 oran?nda vergi al?nd?. Ekim ay?nda ise brüt ücretlerin 300 liral?k k?sm? yüzde 20 vergi dilimine girdi ve kas?m-aral?k aylar?nda yüzde 20 oran?nda vergi ödedi.

Babacan 1300 TL asgari ücret vaadini yumu?att?: Komisyona sunar?z

Screen Shot 2015-12-30 at 09.10.02

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir