Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

81 İlin Net Vergi Tahsilatı Yüzde 15.6 Arttı

Maliye Bakanl??? 81 ilden toplanan net vergi tahsilat?n?n yüzde 15.6 artarak 352.5 milyar liradan 407.5 milyar liraya ç?kt???n? aç?klad?

GAZETE HABERTÜRK

Maliye aç?klamas?na göre illerdeki brüt vergi gelirleri ise 2014 y?l?nda 401.6 milyar liradan yüzde 15.7’lik art?? ile 2015 y?l?nda da 464.8 milyar liraya ula?t?. Gazetemizde dün ç?kan haberde 2014 y?l? ret ve iadeler dahil vergi gelirleri tahsilat? olan 401.6 milyar TL ile 2015 y?l? ret ve iadeler hariç, bir ba?ka anlat?mla net vergi gelirleri tahsilat? olan 407.4 milyar TL kar??la?t?r?ld??? için bu rakam yüzde 1.4 art?? olarak yans?m??t?.

Net ve brüt rakam fark? dolay?s?yla vergi gelirleri dü?en Anadolu’nun büyük illerinde de net vergi tahsilat?n?n asl?nda artm?? oldu?u görüldü. Türkiye’nin en büyük ili ?stanbul’da vergi art??? yüzde 11.9 ile 184 milyar liraya ç?karken Türkiye’nin en çok vergi ödeyen ikinci ili olan ?zmit’te art?? yüzde 24.7’yi buldu. Net vergi gelirleri aç?s?ndan bak?ld???nda Anadolu’nun önemli 10 ?ehrinden Bursa’da vergi tahsilat? yüzde 22 yükseli?le 7.5 milyardan 9.2 milyar liraya ç?karken Antalya’da art?? 8.1 oldu.

Antalya’da 2015 net vergi tahsilat? 5.5 milyar liray? buldu. Konya’da 2.9 milyarl?k vergi toplan?rken bu yüzde 16.6’l?k art??a i?aret etti. Kayseri’de ise 1.9’dan 2.3’e ç?kan net vergi gelirleri devletin kasas?na yüzde 17.6’l?k yükseli? olarak yans?d?. Gaziantep’te net vergi gelirlerinde t?rman?? yüzde 45’i bulurken Kahramanmara?’ta ise yüzde 20’de kald?. Manisa’da ise yakla??k 2 milyar lira vergi toplan?rken art?? % 9.4 oldu. HT Ekonomi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir