Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Flaş! Alkolü İçkilerde, Sigarada, Trafik Cezalarında ve Pasaport Harçlarında Vergi Arttı

Yeni y?lda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle sigara ve alkole zam gelecek.

Seçim öncesi ekim ay?nda haz?rlanan bütçe tasar?s?na göre Maliye Bakanl??? 2016’da alkollü içkilerde yüzde 7.5, tütün mamullerinde yüzde 3 vergi art??? bekliyor.

Hükümetin son birkaç y?ld?r y?l?n ilk gününde sigara ve içki vergilerinde otomatik art??a gidiyor. Bir di?er vergi art??? beklenen ürün grubu da benzin ve motorin.
Bütçede öngörülen vergi art??lar?n?n yan? s?ra ba?ta asgari ücrete verilecek devlet deste?i olmak üzere çe?itli vaatlerin de vergilere yans?mas?n?n olmas? bekleniyor.

Enflasyona göre zam

Ayr?ca, Türkiye ?statistik Kurumu’nun (TÜ?K) enflasyon rakamlar?na göre, 2016’da di?er baz? vergiler ile harç ve cezalar da zamlanacak. TÜ?K’in Yurt ?çi Üretici Fiyat Endeksi (Y?-ÜFE), ekim ay? sonunda 12 ayl?k ortalamalara göre yüzde 5.58 art?? gösterdi. Vergi, harç ve ceza tutarlar?n?n da bu y?l bu hesaba göre artmas? öngörülüyor. Bu kapsamda yeni y?lda 1-3 ya? grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin halen 591 lira olan motorlu ta??tlar vergisi, y?lba??nda 623.98 liraya ç?kacak. Ayn? ya? grubundaki motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 aras?ndaki otomobillerin vergisi de 945 liradan 997.73 liraya yükselecek. 4001 cm3’ün üzerindekilerin ise 22 bin 716.59 liraya ç?kacak. Damga vergisindeki maktu tutarlar?n yeniden de?erleme oran? kadar artt?r?lmas? durumunda da y?ll?k gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 47.83 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 16.68 lira olarak uygulanacak.

Pasaport harc? 163 lira

Harçlar?n da ayn? oranda zam görmesiyle 1 y?ll?k pasaport harc? yeni y?lda 154.70 liradan 163.33 liraya ç?kacak. B s?n?f? sürücü belgesi harc? da yeni y?lda 403 lira olacak. Vergi, harç ve cezalar?n yeniden de?erleme oran?nda art?r?lmas? durumunda fatura, gider pusulas? gibi belgelerin verilmemesi ve al?nmamas?n?n cezas? 211.16 liraya ç?kacak.

Trafik cezas?na yeni tarife

Y?lba??ndan itibaren trafik cezalar? da yeniden de?erleme oran?nda art?r?lacak. Buna göre, k?rm?z? ???kta geçmenin 189 lira olan cezas?, yeni y?lda 199.55 liraya yükselecek. Ayr?ca alkollü araç kullananlar yeni y?lda ilk yakalamada 844.64 lira, ikinci yakalamada ise 1058.97 lira ödemek zorunda kalacak. H?z s?n?r?n? yüzde 30’a kadar a?an sürücüler 199.55 lira, yüzde 30’un üzerinde a?anlar ise 412.82 lira ceza ödeyecek. Yeni y?lda emniyet kemeri takmayanlar ve park yasa??n? ihlal edenler 92.91 liral?k ceza ile kar?? kar??ya kalacak. (Milliyet)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir