Hangi Bankalar Vergi Tahsilatı Yapar

Gelir idaresi ba?kanl??? baz? bankalara vergi tahsilat? yapabilme yetkisi vermi?tir. Bu bankalar?n listesi ?u ?ekildedir. A?a??daki banka listesini kullanarak vergi ödemelerinizi gerçekle?tirebilirsiniz.

1- AKBANK T.A.?.(*)
2- AKT?F YATIRIM BANKASI A.?.
3- ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.?.
4- ALTERNAT?FBANK A.?.
5- ANADOLUBANK A.?.
6- ASYA KATILIM BANKASI A.?. (*)
7- CITIBANK A.?.
8- DEN?ZBANK A.?. (*)
9- BURGAN BANK A.?.
10- F?BABANKA A.?.
11- F?NANSBANK A.?. (*)
12- HSBC BANK A.?. (*)
13- ING BANK A.?.
14- KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.?. (*)
15- ODEA BANK A.?.
16- ?EKERBANK T.A.?.
17- T.C. Z?RAAT BANKASI A.?. (*)
18- TEKST?LBANK A.?.
19- TURKISHBANK A.?.
20- TURKLAND BANK A.?.
21- TÜRK EKONOM? BANKASI A.?. (*)
22- TÜRK?YE F?NANS KATILIM BANKASI A.?. (*)
23- TÜRK?YE GARANT? BANKASI A.?. (*)
24- TÜRK?YE HALK BANKASI A.?. (*)
25- TÜRK?YE ?? BANKASI A.?. (*)
26- POSTA VE TELGRAF TE?K?LATI ANON?M ??RKET? (PTT) **
27- TÜRK?YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (*)
28- YAPI VE KRED? BANKASI A.?. (*)

Lütfen bu banka listesinin yay?nlad??? tarih itibari ile gelir idaresi ba?kanl???ndan al?nm?? oldu?unu unutmay?n?z. Bu liste de?i?ebilir. Bu yüzden gelir idaresi ba?kanl??? resmi sitesinden mutlaka do?rulu?unu kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir