Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Kdv Genel Uygulama Tebliği Paneli

Ankara vergi dairesi ba?kanl???ndan yap?lan duyuruda Kdv Genel Uygulama Tebli?i ile ilgili düzenlenen panel Necmettin Erbakan Kongre Salonunda geçti?imiz per?embe günü saat 14.00 da gerçekle?tirildi. Panelde konu?mac? olarak konu uzman? olan ki?iler kat?ld?. Konu?mac?lar?n listesi ?u ?ekilde

  • ?inasi Candan – Gelir ?daresi Ba?kan Yard?mc?s?
  • Mehmet ARABACI – Gelir Yönetimi Daire Ba?kan?
  • Mustafa ERSAN – Gelir ?daresi Müdürleri
  • Erçin ?AH?N – Gelir ?daresi Müdürleri

Ayr?ca yap?lan duyuruda panele kat?lan tüm personel ve kat?l?mc?lara te?ekkür edildi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir