Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Motorlu Taşıtlar Vergisi Son Ödeme Temmuz 2014

Her sene iki taksit olarak ödenen Motorlu Ta??tlar vergisinin ikinci taksidi olan temmuz ay? taksidi ay sonu itibari ile son gününe yakla?makta. Unutmadan bu ay sonuna kadar verginizi ödemeniz gerekmekte. Aksi takdirde faizler ile kar??la?abilirsiniz. Gelir idaresi ba?kanl???ndan yap?lan aç?klama ise ?u ?ekilde:

Malum, 2014 seneye ait Motorlu Ta??tlar Vergisinin 2. taksiti 31 Temmuz 2014 Per?embe günü ak?am?na kadar ödenmesi gerekmektedir.

Mükelleflerimiz, 2014 senesi Motorlu Ta??tlar Vergisi ikinci taksit ödemesini;

• Ba?kanl???m?z resmi web sayfas?nda (www.gib.gov.tr) yer alan ?nternet Vergi Dairesi/Motorlu Ta??tlar bölümüne, anla?mal? bankalar?n kredi kart? (G?B Sanal Pos) ile haftan?n her günü 02:00-22:00 saatleri aras?nda giri? yaparak,

  • Anla?mal? bankalar?n internet bankac?l???n? kullanarak veya banka ?ubelerine müracaat ederek,
  • ?nternet bankac?l??? kullan?c?s? olmaks?z?n; Denizbank A.?., Finansbank A.?., Türkiye Garanti Bankas? A.?., Yap? ve Kredi Bankas? A.?., Akbank T.A.?’nin web siteleri üzerinden de mevzubahis bankalar?n kredi kartlar?yla,
  • Ayr? olarak, Motorlu Ta??tlar Vergisi istikametinden mükellefiyet kayd?n?n bulundu?u veya Motorlu Ta??tlar Vergisini tahsile yetkili di?er Vergi Dairesi Müdürlüklerine müracaat ederek

h?zl?, kolay ve emin bir ?ekilde yapabilirler

28-29-30 Temmuz 2014 tarihlerinin Ramazan Bayram? oldu?u dikkate al?nd???nda ödeme müddetinin son günlerinde olu?abilecek muhtemel yo?unluktan etkilenmemek için yukar?da yer alan seçenekleri kullanarak ödemelerini son günlere b?rakmadan gerçekle?tirmeleri ehemmiyet arz etmektedir.

Mükelleflerimiz, Motorlu Ta??tlar Vergisine ait her türlü teferruatl? bilgi için hafta içi 09:00-19:00 saatleri aras?nda Vergi ?leti?im Merkezimizi (V?MER – 444 0 189) arayabilir veya www.gelir idaresi ba?kanl???.gov.tr internet adresimizi ziyaret edebilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir