Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Ocak Ayı Vergi Takvimi

Ocak Ay? Vergi Takvimi

01-11 Ocak Tarihleri Aras?

16-31 Aral?k 2015 Dönemine Ait Petrol ve Do?algaz Ürünlerine ?li?kin Özel Tüketim Vergisinin Beyan? ve Ödemesi

01-12 Ocak Tarihleri Aras?

16-31 Aral?k 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yap?lan Makbuz Kar??l??? Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01-15 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Kolal? Gazoz, Alkollü ?çecekler ve Tütün Mamullerine ?li?kin Özel Tüketim Vergisinin Beyan? ve Ödemesi

01-15 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Dayan?kl? Tüketim ve Di?er Mallara ?li?kin Özel Tüketim Vergisinin Beyan? ve Ödemesi

01-15 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Motorlu Ta??t Araçlar?na ?li?kin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan? ve Ödemesi

01-15 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Özel ?leti?im Vergisinin Beyan? ve Ödemesi

  01-15 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan? ve Ödemesi

  01-15 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullan?m?n? Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01-15 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait ?ans Oyunlar? Vergisinin Beyan? ve Ödemesi

01-15 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait 5602 Say?l? Kanunda Tan?mlanan ?ans Oyunlar?yla ?lgili Veraset ve ?ntikal Vergisinin Beyan? ve Ödemesi

01-15 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait ?lan ve Reklam Vergisinin Beyan? ve Ödemesi

01-15 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Mü?terek Bahislere ?li?kin E?lence Vergisinin Beyan? ve Ödemesi ile Di?er E?lence

Vergilerine ?li?kin E?lence Vergisinin Ödemesi

  01-20 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagaz? Tüketim Vergisinin Beyan? ve Ödemesi

01-20 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Yang?n Sigortas? Vergisinin Beyan? ve Ödemesi

  01-25 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Katma De?er Vergisinin Beyan?

01-25 Ocak Tarihleri Aras?

Ekim-Kas?m-Aral?k 2015 Dönemine Ait Katma De?er Vergisinin Beyan?

18-25 Ocak Tarihleri Aras?

1-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Do?algaz Ürünlerine ?li?kin Özel Tüketim Vergisinin Beyan? ve Ödemesi

  01-25 Ocak Tarihleri Aras?

2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yap?lan Tevkifatlar?n Muhtasar Beyanname ile Beyan?

  01-25 Ocak Tarihleri Aras?

Ekim-Kas?m-Aral?k 2015 Dönemine Ait Tevkifatlar?n Muhtasar Beyanname ile Beyan? (GVK 98. Maddesinin 3. F?kras?na GöreÜçer Ayl?k Beyanname Verme Hakk?ndan Yararlananlar ?çin)

01-25 Ocak Tarihleri Aras?

Ekim-Kas?m-Aral?k 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsam?nda Yap?lan Tevkifatlar?n Muhtasar Beyanname ile Beyan?

  01-25 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait ?stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar ?çin Makbuz Kar??l??? Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan?

  01-26 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Katma De?er Vergisinin Ödemesi

01-26 Ocak Tarihleri Aras?

Ekim-Kas?m-Aral?k 2015 Dönemine Ait Katma De?er Vergisinin Ödemesi

  01-26 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yap?lan Tevkifatlar?n Ödemesi

  01-26 Ocak Tarihleri Aras?

Ekim-Kas?m-Aral?k 2015 Dönemine Ait Tevkifatlar?n Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. F?kras?na Göre Üçer Ayl?k Beyanname Verme Hakk?ndan Yararlananlar ?çin)

  01-26 Ocak Tarihleri Aras?

Ekim-Kas?m-Aral?k 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsam?nda Yap?lan Tevkifatlar?n Ödemesi

  01-26 Ocak Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait ?stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar ?çin Makbuz Kar??l??? Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

  18-26 Ocak Tarihleri Aras?

1-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yap?lan Makbuz Kar??l??? Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

  01 Ocak 02 ?ubat Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Haberle?me Vergisinin Beyan? ve Ödemesi

01 Ocak 02 ?ubat Tarihleri Aras?

2015 Y?l?nda Kullan?lan Defterlerin 2016 y?l?nda da Kullan?lmak ?stenmesi Halinde Yasal Defterlere ?li?kin Ara Tasdik

  01 Ocak 02 ?ubat Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Al?mlar?na ?li?kin Bildirim Formu (Form Ba)

01 Ocak 02 ?ubat Tarihleri Aras?

Aral?k 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Sat??lar?na ?li?kin Bildirim Formu (Form Bs)

  01 Ocak 02 ?ubat Tarihleri Aras?

2016 Y?l? Motorlu Ta??tlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir