Haritada Göster

Harita üzerinde i?aretlenen “Beşiktaş vergi dairesi” adresi ve ileti?im bilgileri tamamen google üzerinden al?nmaktad?r. ?lgili vergi dairesi yol haritas?, telefon numaras?, vergi dairesinin adresi, bu adres tarif gibi detaylarda google haritalar üzerinden görülebilir.

Burada görüntülenen haritan?n google kaynakl? oldu?unu bir kere daha hat?rlatmak isteriz. Google haritalar üzerinde bulunan bilgilere müdahale etme ?ans?m?z olmad???ndan kimi vergi dairesi harita üzerinde görüntülenemeyebilir. Harita üzerinde görüntülenen adres ile gerçek adresi mutlaka kar??la?t?rman?z? tavsiye ediyoruz. Bazen di?er kullan?c?lar taraf?ndan i?aretlenen adres bilgileri hatalar içerebilmektedir. Baz? durumlarda da tam olarak yeri i?aretlenmek yerine, yak?n bir konum i?aretlenmi? olabilmektedir. Ma?duriyetiniz engelleme ad?na, hatal? vergi dairelerini mümkün mertebe harita ba?lant?s? vermeyerek engellemeye çal???yoruz. Bu sebeple hatal? oldu?unu dü?ündü?ünüz adres, telefon, vergi dairesi ileti?im bilgilerini lütfen yorum olarak bu sayfa alt?nda belirtiniz.

  1. abdulkadir Dedi ki:

    ne alaka ne memleket. koca vergi dairesinde bu haritayı düzeltcek adam yok mu. daire cevizlibağda harita bayrampaşayı gösteriyor. yuuuuuh.

  2. Mehmet Emre Şenel Dedi ki:

    Yeditepe Vergi Dairesi’in adresi harita üzerinde yanlış gözüküyor. Asıl yeri Vatan Cad. üzerinde.

  3. Ferit Demirci Dedi ki:

    Yetki alanı tüm dünya çıktı bende, rezalet gibi rezalet. örlon örmekten sayfayı güncellemiyor kimse.

Konu ile ilgili yorumunuzu bırakın