Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Kofçaz Mal Müdürlüğü 04 Haziran İhale İlanı

Kırklareli Kofçaz Mal Müdürlüğü tarafından yayınlanan ihale ilanı ilgili detaylar şu şekilde. Belirtmekte fayda var İhale ilan tarihi 04 Haziran 2014 olarak belirtiliyor.

SIRA TAŞINMAZMAL İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ SATIŞ  GEÇİCİ TEMİNAT İHALE  TARİH VE
NO NO (M2) BEDELİ (TL) BEDELİ (TL)  SAATİ
1 39040100187 Kırklareli Kofçaz Yeni Mah. 4 Katlı Adliye Lojmanı 18 211 1 919,06 TAM 364.117,00 36.411,70  04.07.2014-10.00

 

  1. Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal yine yukarıda belirtilen ihale bilgilerine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile gösterilen gün ve saatlerde Kofçaz Malmüdürlüğünde 2886 Sayılı Kanunun 13. maddesine istinaden oluşturulan komisyonca Satışa çıkarılacaktır.
  2. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin Geçici Teminat Makbuzu veya Mektubu ( Banka teyit yazısı ile birlikte), Nufüs Cüzdan Sureti, İkametgah Belgesi (Tüzel kişilerde siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkül eden ihale yılı içinde alınmış sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin Noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri) ile ihale saatine kadar Kofçaz Malmüdürlüğü’nde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
  3. Geçici teminatın, bankalardan alınacak Teminat Mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ genelgesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
  4. İhaleye ait şartname İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
  5. İhale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlanacak teklif mektupları İadeli Tahhütlü postayla gönderilebilir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  6. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  7. Hazineye ait taşınmaz satış bedeli defaten ödenebileceği gibi, satış bedelinin Belediye mücavir alanı sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL’yi, dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL’yi aşması halinde ; bedelin ¼’ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
  8. 4706 Sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
  9. Türkiye genelinde ihale bilgisi www.milliemlak.gov.tr veya www.kirklarelidefterdarligi.gov.tr web adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir