Sevgilisiyle Kalana Vergi

Ayn? evde ya?ad???n?z sevgiliniz ile akrabal?k ba??n?z yok ise evin emsal kira bedelinin yar?s? sevgilinizden elde etti?iniz kira geliri say?l?yor. Bu gelirin y?ll?k 3.600 TL’yi a?mas? halinde kira gelirini beyan etmeniz gerekiyor Rahim AK / GAZETE HABERTÜRK Ba?ta ?stanbul olmak üzere birçok ?ehirde projelerden konut sat?n alanlar?n tapular? gecikmeli ç?k?yor. Bu arada vatanda? evi teslim […]

Bu Ay Vergi Ayı!

Takvim’de yer alan habere göre Emlak Vergisi’ni taşınmaz sahipleri ödüyor. Vergi, söz konusu taşınmazların bağlı bulunduğu belediyeye, belediyelerin vergi tahsilatı yapan şubelerine, ilgili belediyenin hesabına (PTT ya da banka şubeleriyle) yapılıyor. 1 Mart’ta başlayan Emlak Vergisi ödemeleri ilk aşamada Nisan ve Mayıs aylarında da devam edecek. Emlak Vergisi ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında gerçekleştirilecek. […]

Mutfak Tüpüyle Vergi Dolandırıcılığı

Mutfak tüpüyle otogaz arasındaki vergi farkı dolandırıcıların gelir kapısı oldu. Rafineriden alınan LPG, sahte belgelerle ‘mutfak tüpü’ diye gösterilerek otogaz istasyonlarında satılıyor. Maliye önemli miktarda vergi kaçıran dolandırıcıları takibe aldı. Kaçak akaryakıt denetimleri devam ederken, Maliye LPG’de vergi vurgununun peşine düştü. Otogaz ve tüpgaz arasındaki ÖTV ve KDV farkı nedeniyle kamunun zarara uğratıldığı tespit edildi. […]

Ette Vergi Ayarı 6 TL Düşüş Sağlar

K?rm?z? ette tavan fiyat?n ucuzluk getirece?ine inanmad?klar?n? belirten ?emsi Kopuz, “KDV ve canl? hayvan ithalat vergisi dü?erse et 6 lira ucuzlar” dedi K?rm?z? ette al?nan pek çok önleme ra?men ucuzlama sa?lanamad?. G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan? Faruk Çelik, k?sa süre önce sektör temsilcileriyle bir araya gelerek et için tavan fiyat belirledi. Buna göre tavan fiyat?n […]

Maliye’den İhbar Kuşlarına 6 Milyon TL

Vergi kaç?ran patronlar?n? ihbar edenlerin yüzü yine güldü. Gelir ?daresi taraf?ndan geçen y?l yakla??k 6 milyon lira ihbar ikramiyesi ödendi. Vergi Usul Kanunu’nda yap?lacak de?i?iklik ile ikramiyeler sadece vergi kaç?ran? ihbar edene verilecek. Maliye Bakanl???, 2015 y?l?nda da ihbarc?lar?n yüzünü güldürdü. Vergi kaç?ran i?adamlar? ve kendi patronlar?n? ihbar eden 330 ki?iye geçen y?l yakla??k 6 […]

Akaryakıtta ‘Kur ve Vergi’ Etkisi

PETDER Genel Sekreteri Niyazi İlter, Ham petrol fiyatlarındaki hareketlerin Türkiye’deki pompa fiyatını etkilemediğini belirtti. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Genel Sekreteri Niyazi İlter, ham petrol fiyatlarındaki artış veya azalışın Türkiye’deki pompa fiyatını bire bir etkilemediğini belirterek, “Uluslararası piyasada Haziran 2014-Ocak 2016 arasında benzin fiyatı ortalama yüzde 60 düşerken, bunun Türkiye’deki yansıması yüzde 16 olmuş. Bunda kur […]

Oda başkanlarından Vergi Dairesi’ne ziyaret

Çorum’un Sungurlu ilçesi esnaf odas? ba?kanlar? Vergi Dairesi Müdürlü?üne atanan Emine ?akar’a hay?rl? olsun ziyaretinde bulundu. Çorum’un Sungurlu ilçesi esnaf odas? ba?kanlar? Vergi Dairesi Müdürlü?üne atanan Emine ?akar’a hay?rl? olsun ziyaretinde bulundu. Sungurlu Bakkallar Odas? ba?kan? Osman A?uto?lu, Kahveciler Lokantac?lar odas? ba?kan? Erdal Kolayl?, Esnaf kefalet Kooperatifi ba?kan? Alaattin Kayaer ve ?oförler Cemiyeti ba?kan? Hac? […]

81 İlin Net Vergi Tahsilatı Yüzde 15.6 Arttı

Maliye Bakanl??? 81 ilden toplanan net vergi tahsilat?n?n yüzde 15.6 artarak 352.5 milyar liradan 407.5 milyar liraya ç?kt???n? aç?klad? GAZETE HABERTÜRK Maliye aç?klamas?na göre illerdeki brüt vergi gelirleri ise 2014 y?l?nda 401.6 milyar liradan yüzde 15.7’lik art?? ile 2015 y?l?nda da 464.8 milyar liraya ula?t?. Gazetemizde dün ç?kan haberde 2014 y?l? ret ve iadeler dahil […]

‘Van Persie, Gomez, Sneijder Neden Vergi Ödemiyor’

Dünya devleri Süper Lig’de boy gösteriyor. Ancak Sneijder, Eto’o, Van Persie vergi ödüyor mu? Hay?r! Türkiye’de futbolcular?n vergilerini kulüpleri kar??l?yor ve milyon Euro’lar da kazansalar vergi oran? sadece yüzde 15. VAN Persie’nin de, Gomez’in de ve Sneijder’in de banka hesaplar?na baksan?z üçünün ekstrelerinde de kulüplerinden gelen (milyon Euro) kazançlar?n?n tamam?n? (+) giri? olarak görürsünüz. Ama […]

AKP Sanat ve Fikir’e Vergi Darbesi Vuruyor

Maliye’nin haz?rlad??? Gelir Vergisi Kanunu Tasar?s?’na göre sanat ve fikir insanlar?n?n yüzde 17 olan vergileri yüzde 35’e kadar yükseltilecek. Mehtap Ö. ERTÜRK / Sözcü – Hükümet 2016 y?l?nda köklü bir vergi reformunu hayata geçirmeye haz?rlan?yor. Haziran 2013 döneminde haz?rlanan ve mevcut gelir ve kurumlar vergisinin birle?tirilmesiyle olu?turulmu? Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasar?s? son günlerde tekrar […]

1 ... 3 5 7 ... 62