Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Beyoğlu Vergi Dairesi

Beyo?lu Vergi Dairesi Müdürü Atilla ÖZTEK?N. Vergi Dairesi ile ilgili sorunlar?n?z için bu daireden sorumlu Grup Müdürü Giyasi BÖYÜKER ile görü?ebilirsiniz. Takdir komisyonu olarak Beyo?lu Geçici Takdir Komisyonu belirlenmi?tir.

Beyo?lu Vergi Dairesi ?leti?im Bilgileri

  • Telefon :0212 252 83 24
  • Santral :0212 244 16 35
  • Faks :0212 252 92 13
  • Adres :Me?rutiyet Cad.No: 289 ?i?hane/BEYO?LU

Haritada Görmek ?çin T?klay?n?z

Beyo?lu Vergi Dairesine Nas?l Ula??r?m?

TAKS?M GÜZERGAHI;Otobüs ile geli?te ?i?hane otobüs dura??nda inilir, ?stiklal Caddesi yolu ile gelinecekse, tramvaya bilinir tünel dura??nda(son durak) inilir. UNKAPANI GÜZERGAHI;Otobüs ile geli?te ?i?hane otobüs dura??nda inilir, KASIMPA?A GÜZERGAHI;Otobüs ile geli?te ?i?hane otobüs dura??nda inilir, KARAKÖY GÜZERGAHI;Be?ikta? ve Eminönü güzergah?ndan geli?te KARAKÖY köprü dura??nda inilir,Tünel yolu ile istiklal caddesi ç?k???nda inilir, Deniz yolu ile geli?te de Tünel kullan?lmak suretiyle ?stiklal Caddesi ç?k???nda inilir veya tünel kullan?lmaks?z?n Bankalar Caddesi kullan?lmak suretiyle yaya olarak ula??labilir.

Beyo?lu Vergi Dairesi

2006 Rakamlar?yla Beyo?lu Vergi Dairesi

Vergi Dairesi ?stanbul Toplam? ?çindeki Pay?(%)
Mükellef Say?s? 19.063 % 1,93
Tahakkuk 1.163.071.183 YTL % 1,73
Tahsilat 1.050.503.421 YTL % 1,80

2010 Rakamlar?yla Beyo?lu Vergi Dairesi

Daire sorumluluk alan?nda ikamet eden yakla??k 17.000 mükellefi üzerinde yap?lan vergi i?lemleri sonucu 1.379.093 liral?k vergi tahakkuk meydana geldi. Bu miktar?n 945.323 liral?k k?sm?n? tahsil eden dairenin istanbul içerisindeki pay? %2.47 olarak belirlendi.

Beyo?lu Vergi Dairesi Faaliyet Alan?

Gümü?suyu, ?ehitmuhtar Mahallesi, Bülbül Mahallesi, ?nönü Mahallesi, Kamerhatun Mahallesi, Kalyoncukulluk Mahallesi, Bostan Mahallesi, Tomtom Mahallesi, Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Asmal?mesçit Mahallesi, Kulo?lu Mahallesi, Pürtela? Mahallesi, K?l?ç Ali Pa?a Mahallesi. ?stiklal Caddesi, Me?rutiyet Caddesi, Lamartin Caddesi, Abdülhakhamit Caddesi, Bostanba?? Caddesi, Bo?azkesen Caddesi, Cumhuriyet Caddesi (tek numara olanlar 229’a kadar), Vali Kona?? Caddesi (çift numaralar ve 30’a kadar), Te?vikiye Caddesi (tek numaralar), Abdi ?pekçi Caddesi, Maçka Caddesi (tek numaralar), Dolapdere Caddesi (çift numaralar 2-164’e kadar), Kad?rgalar Caddesi, Tarlaba?? Caddesi, Serdar-? Ekrem Caddesi (tek numaralar), Büyükhendek Caddesi (çift numaralar).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir