Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Kozyatağı Vergi Dairesi

Kozyata?? vergi dairesi Müdürü Mihriban BOZO?LU. Vergi Dairesi ile ilgili sorunlar?n?z için bu daireden sorumlu Grup Müdürü Hamit ÖZTÜRK ile görü?ebilirsiniz. Anadolu yakas?nda bulunan vergi dairesinin takdir komisyonu Kozyata?? geçici takdir komisyonu olarak belirlenmi?tir.

Kozyata?? Vergi Dairesi ?leti?im Bilgileri

  • Telefon :0216 575 14 13
  • Santral :0216 575 78 67 – 575 46 68
  • Faks :0216 575 30 15
  • Adres : Maliye Kompleksi Bostanc? San.Sit. De?irmenyolu Sk. No.18 ?çerenköy – ATA?EH?R /?STANBUL

Kozyata?? Vergi Dairesine Ula??m

Dairemiz ;Bostanc? sanayi sitesinin E-5 taraf?ndad?r.Ula?ma ?ekilleri ?öyledir: E-5 ten geçen ((500 ES) TUZLA-OTOGAR) ve ((500 T ) TUZLA-CEV?ZL?BA?), Kad?köy-Kay??da?? 319 Nolu Belediye Otobüsü ile, Kad?köy-Yakac?k Münibüsleriyle, Kad?köy – Kartal Münibüsleriyle, Kad?köy-K.Bakkalköy Münibüsleriyle, Kad?köy –K.Bakkalköy Ziverbey Münibüsleriyle, Gebze-Harem Münibüsleriyle.Bostanc?dan dairemize gelmek için;Bostanc?-Dudullu Münibüsleriyle,E-5 karayolunda Bostanc? Köprüsü Dura??nda inilecek ve ANKARA istikametine,köprüden 250 metre kadar yürüyerek dairemize ula??la??lmaktad?r.Hotel Bostanc? Prenses kar??s?.

Haritada Görmek ?çin T?klay?n?z

Kozyata?? Vergi Dairesi

2006 Rakamlar?yla Kozyata?? Vergi Dairesi

Vergi Dairesi ?stanbul Toplam? ?çindeki Pay?(%)
Mükellef Say?s? 14.598 % 1,48
Tahakkuk 324.752.278 YTL % 0,48
Tahsilat 296.581.899 YTL % 0,51

2010 Rakamlar?yla Kozyata?? Vergi Dairesi

Kozyata?? vergi dairesi 2010 y?l? rakamlar?na göre mükellef say?s?n? neredeyse iki kat?na ç?karm??t?r. 2006 y?l?nda 15 bine yak?n mükellef vergi dairesinden hizmet al?rken 2010 y?l?nda bu rakam 28.452 olarak aç?klanm??t?r. Vergi dairesi ayr?ca 468.683 Türk liras? vergi tahsilat? yaparak istanbul ilinin %1.22 lik tahsilat oran?n? yakala?m??t?r

Kozyata?? Vergi Dairesi Faaliyet Alan?

Ata?ehir ?lçesine ba?l? a?a??daki mahallelerin tamam?na hizmet vermektedir: Atatürk Mh., Barbaros Mh., ?çerenköy Mh., ?nönü Mh., Kay??da?? Mh., Küçükbakkalköy Mh., Mevlana Mh., Mimar Sinan Mh., Yeni Çaml?ca Mh., Yeni Sahra Mh., Yeni ?ehir Mh.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir