Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2015 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)

rekabet_kurumu2015 yılı İdari Para Cezaları…

 

 

16 Aralık 2014 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29207

 

Rekabet Kurumundan:

 

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2015 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/1)

 

MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncımaddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2014 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı olan % 10, 11 (on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir:

 

4054 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ceza alt sınırı miktarı

1/1/2014-31/12/2014

tarihleri arasında

1/1/2015-31/12/2015

tarihleri arasında

15.226 TL

16.765 TL

MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Benzer İçerikler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir