Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Yapılacak Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Karar ( BKK 2014/6784)

bkkBelediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak aydınlatma gideri

 

 

 

03 Ekim 2014 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29138

 

Karar Sayısı : 2014/6784

 

Ekli “Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Yapılacak Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 25/7/2014 tarihli ve 10588 sayılı yazısı üzerine, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ PAYINDAN YAPILACAK AYDINLATMA GİDERİ KESİNTİLERİNE İLİŞKİN KARAR

Kesinti oranları

MADDE 1 – (1) Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak aydınlatma gideri kesintisi, büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde aydınlatma giderlerinin yüzde yirmisi, diğer belediyeler ve mücavir alanlarında yüzde onu olarak uygulanır. Bu sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde yirmisi ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir