Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)

gumrukBu Tebliğ, 3 üncü madde kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu

 

 

 

12 Eylül 2014 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29117

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 115)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3 üncü madde kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu ile gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İhtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1)

0801.31 ve 0801.32 tarife alt pozisyonlarındaki kaju cevizi,

0802.31 tarife alt pozisyonundaki kabuklu ceviz,

0802.32 tarife alt pozisyonundaki ceviz içi,

0802.12 tarife alt pozisyonundaki kabuksuz badem,

09.04 tarife pozisyonundaki biber,

09.06 tarife pozisyonundaki tarçın,

1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam,

40.15 tarife pozisyonundaki eldiven,

41.01 tarife pozisyonundaki sığır derisi,

44.20 tarife pozisyonundaki ahşap süs eşyası,

6802.23 ve 6802.93 tarife alt pozisyonlarındaki granit taşı,

69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcik ve diğer süs eşyası,

70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana kavanoz şişe,

70.13 tarife pozisyonundaki cam sofra/mutfak eşyası,

70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar ve taklit inciler,

82.11 ve 82.15 tarife pozisyonundaki bıçak,

82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri,

82.03 tarife pozisyonundaki eğeler ve törpüler,

82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri ve

9503.00 tarife alt pozisyonundaki oyuncak

cinsi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılır.

 

Sıra No

  Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

 Adana Gümrük Müdürlüğü

2

 Ankara Gümrük Müdürlüğü

3

 Bursa Gümrük Müdürlüğü

4

 Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü

5

 Erenköy Gümrük Müdürlüğü

6

 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

7

 Halkalı Gümrük Müdürlüğü

8

 İskenderun Gümrük Müdürlüğü

9

 İzmir Gümrük Müdürlüğü

10

 İzmit Gümrük Müdürlüğü

11

 Kayseri Gümrük Müdürlüğü

12

 Malatya Gümrük Müdürlüğü

13

 Samsun Gümrük Müdürlüğü

14

 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

15

 Trabzon Gümrük Müdürlüğü

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmasısırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir