Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 23/10/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/33] Sayılı Kararı

kamu-gozetim-kgk13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1

 

 

01 Kasım 2014 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29162

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Karar No             :  75935942-050.01.04 – [01/33]

Toplantı Tarihi   : 23/10/2014

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddelerine istinaden; Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulama kapsamını belirleyen ve 26/8/2014 tarih ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/8/2014 tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/26] sayılı Kurul Kararının (2) nolu bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

“2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının (1/1/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ait olup hazırlanmamış veya genel kurula sunulmamış olanlar dahil) hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine, ”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir