Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

KDV, GV, MTV, HARÇLAR, DAMGA, EMLAK VB TEBLİĞLERİ

maliyebKDV, GV, MTV, HARÇLAR, DAMGA, EMLAK VB TEBLİĞLERİ

 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (30.12.14-06:10)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11) (30.12.14-06:10)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45) (30.12.14-06:10)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46) (30.12.14-06:10)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46) (30.12.14-06:10)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) (30.12.14-06:10)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) (30.12.14-06:10)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) (30.12.14-06:10)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74) (30.12.14-06:10)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287) (30.12.14-06:10)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442) (30.12.14-06:10)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443) (30.12.14-06:10)

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1) (30.12.14-06:10)

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına  İlişkin Yönetmelik (30.12.14-06:10)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/41] Sayılı Kararı (30.12.14-06:10)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/42] Sayılı Kararı (30.12.14-06:10)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir