Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

sanayiÖlçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin

 

 

24 Aralık 2014 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29215

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, egzoz gazı ölçme cihazları, takograf cihazları,  motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü yapan sistemler ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden aşağıda belirtilen ücretler alınır.”

Muayene ve Damgalama Ücretleri

ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ                                                                                        ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

1 UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

1.1 Sınıf I Uzunluk Ölçüleri

1.1.1 Anma uzunluğu 20 metreye kadar olanlar (20 metre dâhil)                                             53 Kr

1.1.2 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar                                                               81 Kr

1.2 Sınıf II ve Sınıf III Uzunluk Ölçüleri

1.2.1 Anma uzunluğu 2 metreye kadar olanlar (2 metre dâhil)                                                37 Kr

1.2.2 Anma uzunluğu 2 metre – 5 metre arasında olanlar (5 metre dâhil)                                 37 Kr

1.2.3 Anma uzunluğu 5 metre – 20 metre arasında olanlar (20 metre dâhil)                              45 Kr

1.2.4 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar                                                                53 Kr

1.3 Tek parçalı veya katlanabilir uzunluk ölçüleri (1 metre – 2 metre)                                       53 Kr

2 HACİM ÖLÇEKLERİ

2.1 Yağ ölçekleri

2.1.1 Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 litre dâhil)                                                                   67 Kr

2.1.2 Hacmi 2 litre – 5 litre arasında olanlar (5 litre dâhil)                                                      1, 2 TL

2.1.3 Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                                                          3 TL

2.2 Ölçü Etalonları (Akaryakıtlar için)

2.2.1 Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 litre dâhil)                                                               4,5 TL

2.2.2 Hacmi 20 litre olanlar                                                                                               7,5 TL

2.2.3 Hacmi 50 litre – 100 litre olanlar (100 litre dâhil)                                                         12,7 TL

2.2.4 Hacmi 100 litreden fazla olanlar                                                                                 25,5 TL

2.3 Kuru Daneli Madde Ölçekleri

2.3.1 Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 litre dâhil)                                                                   90 Kr

2.3.2 Hacmi 10 litre – 50 litre olanlar (50 litre dâhil)                                                             1,2 TL

2.3.3 Hacmi 100 litre olanlar                                                                                            1,8 TL

3 ŞİŞELER

3.1 Beher Kalıp İçin                                                                                                      378,1 TL

4 KÜTLE ÖLÇÜLERİ

4.1 M3, M2 Sınıfı Kütleler

4.1.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)                                                                     1,2 TL

4.1.2 100 gram – 5 kilogram arasında olanlar (5 kilogram dâhil)                                           1,8 TL

4.1.3 10 kilogram – 20 kilogram olanlar                                                                               2,6 TL

4.1.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)                                                         3,7 TL

4.2 M1 Sınıfı Kütleler

4.2.1 1 kilograma kadar olanlar (1 kilogram dâhil)                                                             1,2 TL

4.2.2 2 kilogram – 20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)                                      2,6 TL

4.2.3 50 kilogram olanlar                                                                                                 4,5 TL

4.2.4 500 kilogram olanlar                                                                                              11 TL

4.2.5 1000 kilogram olanlar                                                                                            18,5 TL

4.3 F1 ve F2 Sınıfı Kütleler

4.3.1 100 grama kadar olanlar (100 gram dâhil)                                                               3,7 TL

4.3.2 200 gram – 1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)                                         4,5 TL

4.3.3 2 kilogram – 20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)                                    5,4 TL

4.3.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)                                                      9,2 TL

4.4 E2 Sınıfı Kütleler

4.4.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)                                                                  4,5 TL

4.4.2 100 gram – 1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)                                         5,4 TL

4.4.3 2 kilogram – 10 kilograma kadar olanlar                                                                 6,4 TL

4.4.4 10 kilogramdan fazla olanlar (10 kilogram dâhil)                                                     9,2 TL

4.5 Karat Kütleler                                                                                                        26,9 TL

4.6 Kütle Setleri (Bütün sınıflar için)                                                                              47,8 TL

5 OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

5.1 Sınıf I Tartı Aletleri (mekanik- elektronik)                                                                55,1 TL

5.2 Sınıf II Tartı Aletleri (mekanik- elektronik)                                                              44 TL

5.3 Sınıf III ve Sınıf IV Tartı Aletleri

5.3.1 Mekanik Tartı Aletleri

5.3.1.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar (5 kilogram dâhil)                          6,4 TL

5.3.1.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram – 50 kilogram arasında olanlar

(50 kilogram dâhil)                                                                                                      9,8 TL

5.3.1.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram – 350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dâhil)                                                                                                     11,7 TL

5.3.1.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram – 1500 kilogram arasında olanlar

(1500 kilogram dâhil)                                                                                                 20,3 TL

5.3.1.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram – 2900 kilogram arasında olanlar

(2900 kilogram dâhil)                                                                                                   31,6 TL

5.3.1.6 Maksimum kapasitesi 2900 kilogram – 12.000 kilogram arasında olanlar

(12.000 kilogram dâhil)                                                                                                 43,4 TL

5.3.1.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram – 30.000 kilogram arası olanlar

(30.000 kilogram dâhil)                                                                                                   79,4 TL

5.3.1.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olanlar                                       126,7 TL

5.3.2 Elektronik Tartı Aletleri

5.3.2.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar (5 kilogram dâhil)                               22 TL

5.3.2.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram – 50 kilogram arası olanlar

(50 kilogram dâhil)                                                                                                              33 TL

5.3.2.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram – 350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dâhil)                                                                                                          38,5 TL

5.3.2.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram – 1500 kilogram arasında olanlar

(1500 kilogram dâhil)                                                                                                         44 TL

5.3.2.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram – 2900 kilogram arasında olanlar

(2900 kilogram dâhil)                                                                                                         55,1 TL

5.3.2.6 Maksimum kapasitesi 2900 kilogram – 12.000 kilogram arasında olanlar

(12.000 kilogram dâhil)                                                                                                    83,9 TL

5.3.2.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram – 30.000 kilogram arasında olanlar

(30.000 kilogram dâhil)                                                                                                     97,1 TL

5.3.2.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olan                                               169,2 TL

  1. OTOMATİK TARTI ALETLERİ

6.1 Otomatik kütle belirleme terazileri                                                                              165,2 TL

6.2 Otomatik gravimetrik dolum terazileri                                                                          220,2 TL

6.3 Kesintili toplayıcılar                                                                                                   220,2 TL

6.4 Sürekli toplayıcılar                                                                                                      275,3 TL

6.5 Ray kantarları (demiryolu ağırlık köprüsü)                                                                     275,3 TL

  1. HAREKET HALİNDE BULUNAN YOL ARAÇLARI İÇİN

OTOMATİK TARTI ALETLERİ (AKS KANTARLARI)                                                                    185,1 TL

  1. YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR11,7 TL
  2. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER) 8,3 TL
  3. HUBUBAT MUAYENE ALETLERİ

10.1 2 kilograma kadar olanlar (2 kilogram dâhil)                                                                 6,4 TL

10.2 2 kilogramdan fazla olanlar                                                                                        9,8 TL

11 GAZ SAYAÇLARI

11.1 G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)                                                                      6,4 TL

11.2 G10 – G25 sınıfı sayaçlar                                                                                                 8,1 TL

11.3 G40 – G65 sınıfı sayaçlar                                                                                          12,7 TL

11.4 G100 – G160 sınıfı sayaçlar                                                                                          18,5 TL

11.5 G250 – G400 sınıfı sayaçlar                                                                                         23,5 TL

11.6 G650 – G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                   29,9 TL

11.7 G2500 – G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                   35,9 TL

11.8 G10000 sınıfı ve üstü sayaçlar                                                                                    52,5 TL

11.9 G4 sınıfına kadar ön ödemeli gaz sayaçları                                                                    7,2 TL

11.10 Rotary tipi ön ödemeli gaz sayaçları                                                                           36,8 TL

12 SU SAYAÇLARI

12.1 Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar                                                         1,2 TL

12.2 Anma debisi (Qn) 10 m3/h – 50 m3/h olan sayaçlar                                                       2,6 TL

12.3 Anma debisi (Qn) 50 m3/h – 100 m3/h olan sayaçlar                                                     5,4 TL

12.4 Anma debisi (Qn) 25 m3/h’e kadar olan kombine su sayaçları                                        6,4 TL

12.5 Anma debisi (Qn) 25 m3/h’den fazla olan kombine su sayaçları                                   11,7 TL

12.6 Ön ödemeli ev tipi su sayaçları (10 m3/h dâhil)                                                           3,7 TL

12.7 Ön ödemeli sanayi tipi su sayaçları (10 m3/h üstü)                                                           7,2 TL

13 AREOMETRELER                                                                                                           4,5 TL

14 ELEKTRİK SAYAÇLARI

14.1 Tek fazlı mekanik sayaçlar                                                                                          3,7 TL

14.2 Üç fazlı mekanik sayaçlar                                                                                          4,5 TL

14.3 Mekanik reaktif enerji sayaçları                                                                                        4,5 TL

14.4 Tek fazlı etalon sayaçlar                                                                                            23,5 TL

14.5 Üç fazlı etalon sayaçlar                                                                                           33,7 TL

14.6 Tek fazlı elektronik sayaçlar                                                                                        3,7 TL

14.7 Üç fazlı elektronik sayaçlar                                                                                           4,5 TL

14.8 Elektronik aktif/reaktif (Kombi) sayaçlar                                                                 28,4 TL

15 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

15.1 Akım Transformatörleri

15.1.1 Alçak gerilim akım transformatörleri                                                                                 3,3 TL

15.1.2 Orta gerilim akım transformatörleri                                                                    33,7 TL

15.1.3 Yüksek gerilim akım transformatörleri                                                             50,1 TL

15.2 Gerilim Transformatörleri

15.2.1 Primer 1200 Volt’a kadar olan transformatörler                                                    8,3 TL

15.2.2 Primer 1200 Volt – 36000 Volt arası olan transformatörler                                    33,7 TL

15.2.3 Primer 36000 Volt’tan yukarı olan transformatörler                                                167,8 TL

16 TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER

16.1 Taksimetre                                                                                                             44 TL

16.2 Naklimetre                                                                                                             13,5 TL

17 LPG SAYAÇLARI

17.1 LPG sayaçları (Qmax 80 L/min’e kadar olan sayaçlar)                                                33,7 TL

17.2 Tanker sayaçları (Qmax 500 L/min’e kadar olan sayaçlar)                                           52,5 TL

17.3 Depo tipi sayaçlar (Qmax 500 L/min’den büyük olan sayaçlar)                                    104,1 TL

17.4 LPG sayaçları kontrol etalonu (Mastermetre)                                                         43,4 TL

18 SU SATIŞ POMPALARI                                                                                            17,9 TL

19 AKARYAKIT SAYAÇLARI

19.1 Servis tipi akaryakıt sayaçları (Qmax 120 L/min’e kadar olan sayaçlar)                           34,5 TL

19.2 Tanker tipi akaryakıt sayaçları (Qmax 750 L/min’e kadar olan sayaçlar)                          54,7 TL

19.3 Depo tipi akaryakıt sayaçları (Qmax 750 L/min’den büyük olan sayaçlar)                      104,1 TL

20 SÜT SAYAÇLARI

20.1 Tanker tipi sayaçlar                                                                                                  54,7 TL

20.2 Depo tipi sayaçlar                                                                                                     88,3 TL

21 SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ SAYAÇLARI                                        54,7 TL

22 SIVILARIN VEYA GAZLARIN KÜTLESEL ÖLÇÜMÜNÜ YAPAN SİSTEMLER

22.1 Akaryakıtın kütlesel ölçümünü yapan cihazlar                                                             54,7 TL

22.2 LPG’nin kütlesel ölçümünü yapan cihazlar                                                                         54,7 TL

23 MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE

KULLANILAN CİHAZLAR                                                                                                     9 TL

24 AYAR İSTASYONLARI

24.1 Elektrik sayaçları ayar istasyonları

24.1.1 Monofaze sayaçlar için                                                                                               104,7 TL

24.1.2 Trifaze sayaçlar için                                                                                                    187,1 TL

24.1.3 Elektronik sayaçlar için                                                                                               217,1 TL

24.2 Su sayaçları ayar istasyonları

24.2.1 Anma debisi Qn 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar için                                                   89,8 TL

24.2.2 Anma debisi Qn 10 m3/h’den büyük olan sayaçlar için                                                 127,3 TL

24.3 Gaz sayaçları ayar istasyonu                                                                                       239,5 TL

25 KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER                                                                                               8,3 TL

26 EGZOZ GAZI ÖLÇME CİHAZLARI

26.1 Egzoz gazı analiz cihazı                                                                                               61,7 TL

26.2 Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı                                                                     37 TL

26.3 Egzoz gazı analiz cihazı ile egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazından

oluşan birleşik sistemler (Kombine egzoz gazı ölçme cihazı)                                                  98,7 TL

27 TAKOGRAF CİHAZLARI                                                                                        49,3 TL

İlk, periyodik ve stok muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin beyannamede belirtilen sayısına göre adet başına yukarıdaki tarifelerin;

0 – 20 adet için % 100’ü,

21 – 100 adet için % 80’i,

101 – 500 adet için % 70’i,

501 – 1000 adet için % 60’ı,

1000 adetten fazlası için % 40’ı,

oranında muayene ve damgalama ücreti alınır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – İlk, periyodik ve stok muayenesi Bakanlık tarafından yapılan ölçü ve ölçü aletleri ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonları sahipleri veya ilgililerinin müracaattan önce muayene ve damgalama ücretlerini il ve ilçelerde bulunan muhasebe birimlerine yatırmaları, müracaat dilekçesine muayeneücretinin yatırıldığına dair makbuzu eklemeleri zorunludur. Elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayene ve damgalama ücretleri, söz konusu sayaçların tamir ve ayar istasyonlarındaki muayeneleri aşamasında yatırılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir