Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

SGK Genelgesi 2015/9 (3201 Sayılı Kanunun Uygulaması Hk.)

SGK Logo3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunun…

 

 

T.C.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı    : 70809318.010.06.02/ 142

Tarih: 02/03/2015

Konu  : 3201 sayılı Kanunun uygulanması

GENELGE 2015/9

08/05/1985 tarih, 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunun 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 56 ncı maddesi ile değişik 3 üncü maddesine göre; Yurtdışında çalışmakta olanlar ile daha sonra yurtdışında çalışacak olanlar yurtdışında iken ya da yurda döndükten sonra iki yıl içerisinde müracaat süresi koşulu aranmadan durumlarına uygun sosyal güvenlik kuruluşuna başvurarak borçlanmışlardır.

 

5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 08/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna 08/05/2008 tarihinden geçerli olmak üzere geçici 7 inci madde eklenmiştir.

 

Kanuna eklenen geçici 7 inci maddenin birinci fıkrası; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet borçlanması talebinde bulunanlardan; borç tahakkuku yapılmış olanların, borç tahakkuku ile ilgili işlemleri devam edenlerin, tahakkuk ettirilen borçlarını ödeyenlerin ve borçlandıkları yurtdışı hizmetleri dikkate alınarak aylık bağlanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.” hükmü gereğince, 08/05/2008 tarihinden önce hizmet borçlanması talebinde bulunanlardan; borç tahakkuku yapılmış olanların, borç tahakkuku ile ilgili işlemleri devam edenlerin, tahakkuk ettirilen borçlarını ödeyenlerin ve borçlandıkları yurtdışı hizmetleri de dikkate alınarak aylık bağlanmış olanların kazanılmış hakları saklı tutulmuştur.

 

ncak, Hukuk Müşavirliğinden alınan 13/01/2015 tarihli yazıda; kazanılmış hakkın oluşması için borçlanma kanunlarında ve uygulama yönetmeliklerinde belirlenen usul ve esasların istisnasız yerine getirilmesinin gerektiği, borç tahakkuku için gerekli olan belgeleri Kuruma vermeyen ya da yollamayanlar ile istenilen bilgileri Kuruma bildirmeyenlerin sadece borçlanma isteklerini Kuruma yazılı olarak bildirmiş olmalarının borçlanma hakkını kazanmaları için yeterli olmayacağı, 08/05/2008 tarihinden önce 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulunan ancak, Kurumun davetine icabet etmeyenler ile Kurumca istenilen belgeleri Kuruma vermeyen ya da yollamayanlar ile istenilen bilgileri Kuruma bildirmeyenlerin 3201 sayılı Kanunun Geçici 7 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği mütalaa olunmuştur.

 

Bu itibarla, 08/05/2008 tarihinden önce 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulunan ancak, Hukuk Müşavirliğinin mütalaasına uygun olarak hareket etmeyenlerin borçlanma taleplerinin reddedilmesi, bu durumda olan sigortalıların yeniden borçlanma talebinde bulunmaları halinde taleplerini 3201 sayılı Kanunun 08/05/2008 tarihinden sonraki hükümlerine göre sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Murat YAZICI

Kurum Başkanı V.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir