Vergi Dairesi Adresi

Evergi.comVergi daireleri adres, telefon bilgileri.

Vergi Dairesi Ara

“Vergi” Konulu Sloganlı Afiş Yarışması

24 ?ubat-2 Mart 2014 tarihleri aras?nda kutlanacak olan 25.Vergi Haftas? kapsam?nda;

– 81 ?ldeki ortaokul, lise ve dengi okullarda “Vergi” konulu Sloganl? Afi? yar??mas?  düzenlenmektedir.

– Yar??malar 1 Ocak – 31 Mart 2014 tarihleri aras?nda, 81 ?lde Vergi Dairesi    Ba?kanl?klar?/Defterdarl?klar ile ?l Milli E?itim Müdürlüklerinin ??birli?i ile düzenlenmektedir.

– Yar??malarda dereceye giren ö?rencilerden 1. olanlara 81 Adet Notebook, 2. olanlara 81 Adet Dijital Foto?raf Makinesi, 3. olanlara ise 81 Adet MP4 Müzik Çalar verilecektir.

– Ödül törenleri May?s-Haziran 2014 tarihleri aras?nda yap?lacakt?r.

– Ödül törenleriyle ilgili ayr?nt?l? aç?klamalar daha sonra resmi internet sitesinden duyurulacakt?r.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir